Jak sprawdzić spedycyję – doświadczenie firmy

Dosyć popularnym jest stwierdzenie, że współpraca z firmą, która jest wiele lat na rynku jest bezpieczniejsza i bardziej stabilna. Na rynku pojawiają się często spedycje, które już po kilku latach działalności przedstawiają się jako solidni partnerzy ze stabilnym kapitałem. Czy współpraca z takimi firmami jest bardziej ryzykowna? Oczywiście, nie można z góry przesądzać, że tego typu firmy są ryzykowne. Dłuższa działalność na rynku przekłada się, przynajmniej teoretycznie, na większe doświadczenie firmy, które jest niezwykle istotne na rynku TSL. Doświadczenie to lepsze umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji a także bardziej rozbudowana sieć kontaktów, ułatwiająca organizację transportu i umożliwiającą wynegocjowanie korzystnych dla klienta stawek oraz warunków. Teoretycznie, ponieważ

  • Spedycja dla wielu firm jest często działalnością poboczną, na którą kładzie się mniejszy nacisk. Ma to miejsce w przypadku np. zakładów produkcyjnych, które koncentrują się głównie na ulepszeniu swojego produktu i procesu technologicznego, traktując tym samym spedycję jako pewną działalność około-firmową, którą zawsze można scedować na podwykonawcę. Część podmiotów prowadzi również wiele działalności pobocznych poza samą spedycją lub wręcz zajmują się każdą działalnością, która ma szanse przynieść jakiś zysk. Jakość usług świadczonych przez te ostatnie firmy jest zazwyczaj bardzo niska.
  • Długoletnia działalność firmy nie musi przekładać się na jej doświadczenie rynkowe. Kierownictwo często nie analizuje działalności firmy, nie wyciąga wniosków z popełnianych błędów i nie buduje stabilnych relacji ze swoimi kontrahentami. Klient zdobywany jest zwykle poprzez obniżenie ceny ponieważ wydaje się, że to właśnie cena jest decydującym czynnikiem atrakcyjności oferowanej usługi. Taka strategie powoduje, że firma spedycyjna operuje na coraz niższych marżach i nie jest skuteczna w dłuższej perspektywie ponieważ, zawsze znajdzie się firma, która będzie skłonna zaoferować tę samą usługę spedycyjną jeszcze taniej. Poza tym, nie można obniżać ceny w nieskończoność.
  • Pomimo długoletniej obecności na rynku, firma nie zatrudnia doświadczonych pracowników. Może to wynikać z braku wizji rozwoju firmy jak i również chęci cięcia kosztów. Pomimo pokaźnej teorii i praktyki dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim, inwestycji w pracowników i zarządzania ich kompetencjami, większość krajowych firm stoi na stanowisku, że jest to zbędny wydatek. Pokutuje stwierdzenie, że nie warto podnosić kwalifikacji pracowników, organizować dla nich szkoleń, ponieważ doświadczony pracownik to także droższy pracownik. Jednakże w TSL sieci kontaktów są zazwyczaj przypisane pracownikom co wynika z charakteru interpersonalnych relacji w branży i pewnej jej hermetyczności. Wraz z odejściem doświadczonego pracownika, firma zazwyczaj ma mocno utrudnione korzystanie z jego kontaktów. Siłą rzeczy, sieci kontaktów osób z niewielkim stażem w branży będą nieduże.

Powyżej przytoczone argumenty pokazują, że długoletnia obecność na rynku nie zawsze musi przekładać się na doświadczenie i kompetencje firmy. O wiele ważniejsze jest doświadczenie jej kierownictwa oraz pracowników.

Należy tutaj dodać, że pracownicy firmy Deneb posiadają kierunkowe wykształcenie, certyfikaty kompetencji zawodowych i wieloletnie doświadczenie w branży spedycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *